Logo - Min Sak

Minsak.no - ny nettportal for innbyggerinitiativ:

Har du en sak du ønsker å få behandlet i kommunestyret?

Minsak.no er utviklet i regi av KRD, og skal gjøre det enkelt for deg å fremme og signere elektroniske innbyggerinitiativ etter kommunelovens § 39a.
Gjennom nettportalen kan du foreslå saker i Hasvik kommune og samtidig samle underskrifter til støtte for saken. Med tilstrekkelig antall underskrifter har du krav på å få saken behandlet i kommunestyret. Når du har samlet inn tilstrekkelig med underskrifter kan du sende listen som e-post til kommunens postmottak.
KRD ønsker med denne portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati og styrke innbyggernes muligheter til komme fram med saker i kommunen som de mener kommunen bør ta fatt i.

Kom med din sak her:

Del dette: