Logo_Alta kommune

Har du / dere tenkt på å bli fosterhjem?

Alta kommune trenger hjem til barn i alderen 0 – 18 år som av ulike grunner ikke kan bo hos sine biologiske foreldre i kortere eller lengere perioder.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet. For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinja. Noen som sier "god natt" og som gjør at du sover godt. Hver natt.

Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Det alle fosterhjem har til felles er at de består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna. Noen barn krever mer av de voksne enn andre og kommunen bidrar slik at fosterhjemmet kan mestre oppgaven gjennom opplæring, veiledning og ulike støttetiltak.

Både gifte, samboere, enslige eller likekjønnede par kan bli fosterforeldre.

Generelle krav til fosterhjem

Fosterforeldre må tilfredsstille noen krav. Du / dere må ha:

  • God vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
  • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
  • Stabil livssituasjon
  • Alminnelig god helse
  • Gode samarbeidsevner
  • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse

Mer informasjon om å være fosterhjem:

Mer informasjon om å være fosterhjem blir gitt mandag 13.02 kl 16.00 på Hasvik skole, naturfagsrommet.

Ta kontakt med Siss-Mari Solli for info og påmelding til informasjonsmøte.

Tlf 45 39 69 09

Del dette: