Gudstjenesten i Dønnesfjord kirke

Søndag 8. august 2010 var det tradisjonen tro den årlige gudstjenesten i Dønnesfjord kirke.
115 personer fant veien til den gamle kirka, og det er dermed en av de mest besøkte gudstjenestene i Hasvik sokn i løpet av året. Soknepresten i Loppa, Britt Kirsten Skarpsno, ledet gudstjenesten, og Sørøykoret bidro med høytidsstemning med vakker sang. Ådne Husby ble døpt. En av hans fadre, Evald Husby, ble på samme dato for 63 år siden døpt i Dønnesfjord kike som den gang ennå sto i Galten. Etter gudstjenesten var det kaffe og kaker på kirkebakken, og mange hyggelige samtaler i stille og regnfritt augustvær. Flere av de frammøtte framhevet at Gudstjenesten i Dønnesfjord ikke bare er en vanlig gudstjeneste, men en stor kulturbegivenhet i kommunens eldste bygg.
Foto: Eva D. Husby
Gudstjeneste i Dønnesfjord kirke - foto: Eva D. Husby

Tekst og foto: Eva D. Husby

Del dette: