Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

All offentlig opplæring i grunnskolen er gratis.