Gratis barnehageplass i 10 måneder for førstegangsopptak i barnehage

Etter forslag fra Hasvik Arbeiderparti fattet et enstemmig kommunestyre i møte den 23.februar følgende vedtak:

Hasvik kommunestyre vedtar å innvilge gratis barnehageplass i inntil 10 måneder for førstegangsopptak for barn bosatt og folkeregistrert i Hasvik kommune. 

Dette er et prøveprosjekt gjeldende for barnehageåret 2022/2023. 

Prosjektet evalueres av administrasjonen, og fremlegges levekårsutvalget og kommunestyret før det tas beslutning om ordningen skal videreføres. 

 

Gratis barnehage

Del dette: