Geçici konut yardımı

Uyuyacak ve ertesi gün kalacak bir yeriniz yoksa belediye size kalmak için geçici bir yer bulmanıza yardımcı olacaktır.

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Midlertidig botilbud

Beskrivelse

Acilen bir eve ihtiyacınız varsa ve bunu kendi başınıza bulamıyorsanız, belediye sizin için geçici bir konaklama yeri bulmakla yükümlüdür. Çocuklu aileler, çocuklar ve gençlere uygun bir konaklama yeri sunulmalıdır. Bu, başka şeylerin yanı sıra, teklifin temel olarak uyuşturucu bağımlıları için geçerli olmadığı anlamına geliyor (aşağıdaki belediye konutları bağlantısına bakınız).

Kriterier/vilkår

Konuta acil bir durumda ihtiyacınız vardır.

Pris for tjenesten

Hizmet ücretsizdir, ancak eğer gücünüz varsa, kiranın bir kısmını kendiniz ödeyebilirsiniz.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Bakınız: Çalışma ve Yardım Kurumu Sosyal Hizmet Kanunu § 27 Geçici konut teklifi

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Retningslinjer

Kvalitetskrav til midlertidig husvære (veileder)

___
Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Çalışma ve Yardım Kurumu Ofisi konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Geçici konut ile ilgili acil durumlarda işlemlerin genellikle gün içinde tamamlanması gerekecektir.

Klagemulighet

Çalışma ve yardım kuruluşu başvurunuzu reddederse, bununla ilgili bildiriyi aldıktan sonra üç hafta içinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, çalışma ve yardım kuruluşu ile iletişime geçebilirsiniz. Çalışma ve yardım kuruluşu kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir. 

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Odd Ivar Gladsø
Tittel:Nav-leder
Telefon:55 55 33 33
Epost:Odd.Ivar.Gladso@nav.no
Andre opplysninger
Oppdatert:
2018-08-17 10:42
Gyldig fra
2018-08-01
Gyldig til
2020-12-31