Hasvik kommunevåpen

Fjerning av strøsand

Hasvik kommune har engasjert entreprenør RYT AS til å fjerne strøsand fra kommunale veier. 

Hasvik kommune har engasjert entreprenør RYT AS til å fjerne strøsand etter vinteren fra asfalterte kommunale veier og kommunale parkeringsplasser. Arbeidet vil starte straks veiene og parkeringsplassene er fri for snø. Hasvik kommune ber bilister være oppmerksomme på dette og ikke parkere biler o.l. nært opp til disse områdene. Dette for at biler o.l. ikke skal være til hinder for arbeidet slik at maskinen som benyttes får ta hele vegbredden uten fare for å sprute sand på biler o.l.

Entreprenøren vil på vegne av Hasvik kommune sende ut SMS til innbyggerne dagen før arbeidet med fjerning av strøsand på de ulike plassene begynner.   

Del dette: