Hasvik kommunevåpen

Fjerning av strøsand på stedet Sørvær

Entreprenør skal fjerne strøsand fra kommunale veier på stedet Sørvær.  

Hasvik kommune har leid inn RYT AS til å fjerne strøsand fra kommunale veier. Det blir fjerning av strøsand fra kommunale veier og parkeringsplasser på Sørvær i dag tirsdag 11 mai. fra ca kl 11 og utover dagen. Hasvik kommune ber om at eiere av biler og tilhengere påser at deres kjøretøyer står parkert godt utenfor asfalterte veier og parkeringsplasser. Dette for å ikke være til hinder for fjerningen av strøsand som vil bli utført av hjullaster med kosteaggregat. 

Del dette: