Innledere - fiskerikonferansen Fisken og vi - 7. og 8. mars 2017

Arne Hjeltnes - Oppsummering av konferansen
Arne Hjeltnes - Oppsummering av konferansen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Arne Hjeltnes - Oppsummering av konferansen
Arne Hjeltnes - Oppsummering av konferansen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Arne Hjeltnes - Oppsummering av konferansen
Arne Hjeltnes - Oppsummering av konferansen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Arne Hjeltnes - Oppsummering av konferansen
Arne Hjeltnes - Oppsummering av konferansen
Foto: Gro M. J. Nilssen
  
Arne Hjeltnes - Oppsummering av konferansen
Arne Hjeltnes - Oppsummering av konferansen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Arne Hjeltnes - Oppsummering av konferansen
Arne Hjeltnes - Oppsummering av konferansen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Big Fish Adventure - Mona J. Saab
Big Fish Adventure - Mona J. Saab
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Big Fish Adventure - Mona J. Saab
Big Fish Adventure - Mona J. Saab
Foto: Gro M. J. Nilssen
  
Fiskarlaget Nord - Jon-Erik Henriksen
Fiskarlaget Nord - Jon-Erik Henriksen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Fiskarlaget Nord - Jon-Erik Henriksen
Fiskarlaget Nord - Jon-Erik Henriksen
   Folk ankommer salen
Folk ankommer salen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Fylkesmannen - Bente Christiansen
Fylkesmannen - Bente Christiansen
Foto: Gro M. J. Nilssen
  
Fylkesmannen - Bente Christiansen
Fylkesmannen - Bente Christiansen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Havfisk ASA - Ari Josefson
Havfisk ASA - Ari Josefson
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Havfisk ASA - Ari Josefson
Havfisk ASA - Ari Josefson
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Innovasjon Norge Arktis - Morgan Degerstrøm
Innovasjon Norge Arktis - Morgan Degerstrøm
Foto: Gro M. J. Nilssen
  
Jo Inge Hesjevik - Finnmark fylkeskommune
Jo Inge Hesjevik - Finnmark fylkeskommune
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Konfransier - Hermod Larsen
Konfransier - Hermod Larsen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Konfransier - Hermod Larsen
Konfransier - Hermod Larsen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Konfransier - Hermod Larsen
Konfransier - Hermod Larsen
Foto: Gro M. J. Nilssen
  
Konfransier - Hermod Larsen
Konfransier - Hermod Larsen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Kystverket - Arve Andersen
Kystverket - Arve Andersen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Kystverket - Arve Andersen
Kystverket - Arve Andersen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Lerøy Seafood Group - Ivar Wulff
Lerøy Seafood Group - Ivar Wulff
Foto: Gro M. J. Nilssen
  
Lerøy Seafood Group - Ivar Wulff
Lerøy Seafood Group - Ivar Wulff
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Lokal fisker - Hans Petter Rasmussen
Lokal fisker - Hans Petter Rasmussen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Lokal fisker - Hans Petter Rasmussen
Lokal fisker - Hans Petter Rasmussen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Lerøy Seafood, Norway Seafood og Nergård - samlet på et brett
Lerøy Seafood, Norway Seafood og Nergård - samlet på et brett
Foto: Gro M. J. Nilssen
  
Nergård - Tommy Torvanger
Nergård - Tommy Torvanger
Foto: Gro M. J. Nilssen
   NFD - Statssekretær Ronny Berg
NFD - Statssekretær Ronny Berg
Foto: Gro M. J. Nilssen
   NFD - Statssekretær Ronny Berg
NFD - Statssekretær Ronny Berg
Foto: Gro M. J. Nilssen
   NFD - Statssekretær Ronny Berg
NFD - Statssekretær Ronny Berg
Foto: Gro M. J. Nilssen
  
NFD - Statssekretær Ronny Berg
NFD - Statssekretær Ronny Berg
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Nofima - Edgar Henriksen
Nofima - Edgar Henriksen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Nofima - Patrick B. Sørdahl
Nofima - Patrick B. Sørdahl
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Nofima2 - Edgar Henriksen
Nofima2 - Edgar Henriksen
Foto: Gro M. J. Nilssen
  
Nofima2 - Patrick B. Sørdahl
Nofima2 - Patrick B. Sørdahl
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Nofima3 - Edgar Henriksen
Nofima3 - Edgar Henriksen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Nofima3 - Edgar Henriksen
Nofima3 - Edgar Henriksen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Nord Norsk Smolt - Eirik Sørgård
Nord Norsk Smolt - Eirik Sørgård
Foto: Gro M. J. Nilssen
  
Nord Norsk Smolt - Eirik Sørgård
Nord Norsk Smolt - Eirik Sørgård
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Norges Råfisklag - Trygve Myrvang
Norges Råfisklag - Trygve Myrvang
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Norges Råfisklag - Trygve Myrvang
Norges Råfisklag - Trygve Myrvang
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Norges Sjømatråd - Børge Grønbech
Norges Sjømatråd - Børge Grønbech
Foto: Gro M. J. Nilssen
  
Norges Sjømatråd - Børge Grønbech
Norges Sjømatråd - Børge Grønbech
Foto: Gro M. J. Nilssen
   NRS - Per Magne Bølgen
NRS - Per Magne Bølgen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   NRS - Per Magne Bølgen
NRS - Per Magne Bølgen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   NRS - Per Magne Bølgen
NRS - Per Magne Bølgen
Foto: Gro M. J. Nilssen
  
NRS - Per Magne Bølgen
NRS - Per Magne Bølgen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Ordfører Eva D. Husby - innlegg
Ordfører Eva D. Husby - innlegg
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Ordfører Eva D. Husby - ønsker velkommen2
Ordfører Eva D. Husby - ønsker velkommen2
Foto: Gro M. J. Nilssen
   Ordfører Eva D. Husby - Tar avskjed
Ordfører Eva D. Husby - Tar avskjed
Foto: Gro M. J. Nilssen
  
Stemning i salen
Stemning i salen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   UiT - Ragnar Nilsen
UiT - Ragnar Nilsen
Foto: Gro M. J. Nilssen
   UiT - Ragnar Nilsen
UiT - Ragnar Nilsen
Foto: Gro M. J. Nilssen