Fiskeripolitisk konferanse i Hasvik

Fisken og Vi

Hasvik kommune inviterte 7. - 8. mars 2017 til den fiskeripolitiske konferansen «Fisken & Vi».

Cirka 70 deltakere bidro til å sette søkelyset på utviklingen i fiskerisamfunnene før, nå og i fremtiden. Det var fokus på overføring av kunnskap og erfaringer mellom ulike aktører som deltar aktivt i utviklingen av fiskeripolitikk i Norge.

Bilde av program og velkomst
Bilde av program og velkomst

Hasvik kommune ligger på Sørøya i Vest-Finnmark. Fra å ha ligget med brukket rygg etter HR-konkursen i 2002, er vi nå et samfunn i vekst med robust fiskeindustri, en kystflåte som holder stand, oppdrettsaktivitet både på land og i sjø og en voksende sjøbasert turisme under merkevaren «Storfiskens rike».

Folketallet har også vært i vekst siden 2010, stikk i strid med alle prognoser.

Fiskerikandidater fra NFH
Fiskerikandidater fra NFH - foto: Gro M. J. Nilssen

Og storfisken - den er her som den alltid har vært, blant annet i form av det eventyrlige vinterfisket på Breivikfjorden («Lille Lofoten»). Fisken danner grunnlaget for videre eksistens og utvikling i kystkommunen Hasvik.

Gjennom å våge å tenke nytt, slik som i Riston-saken og innenfor havfisketurismen, har vi fått snudd en negativ utvikling til noe som vi ser at andre kystsamfunn, næringsaktører, forskere og utviklingsaktører stadig ønsker å få vite noe om.

White Ascot
White Ascot bidro med underholdning - foto: Gro M. J. Nilssen

Kombinasjonen av foredragsholdere på konferansen og kompetente deltakere i salen bidro til lærerike dager. Konferansen synliggjorde mulighetene i Hasvik og i andre fiskerisamfunn, og er vårt bidrag i arbeidet med å sette kursen i fiskeripolitikken fremover.

Innlegg, videopresentasjoner, bilder, program og deltakeroversikt finner du i linkene under.

Ordfører Eva D. Husby ønsker alle de tilreisende deltakerne hjertelig velkommen tilbake til Sørøya og Hasvik kommune ved en senere anledning.

Del dette: