Fiskebåteiere inviteres til kystnær oljevernberedskap i Finnmark

Fiskebåteiere inviteres til kystnær oljevernberedskap i Finnmark

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) inviterer på vegne av Goliat-lisensen fiskebåteiere og andre fartøyseiere til å delta i ny kystnær beredskapsordning.

Eni Norge, Statoil og NOFO vil i samarbeid med Fiskarlaget Nord etablere en permanent fartøyspool for å ivareta den kystnære oljevernberedskapen for Goliat-feltet. Fartøyene skal også ha beredskap for annen petroleumsaktivitet utenfor Finnmark og vil bestå av rundt 30 - 40 fartøy.

Fartøyseierne i poolen skal inngå kontrakt med NOFO. Sjøfartsdirektoratet har nettopp ferdigstilt et nytt regelverk som åpner for bruk av fiskefartøy og andre fartøy i den kystnære oljevernberedskapen. Ordningen er en nyvinning på norsk sokkel og er et av de nye elementene som vil bidra til en betydelig styrking av oljevernberedskapen langs Finnmarkskysten.

Regelverket vil også gjelde den statlige beredskapen mot akutt forurensning. Kystverket vil i løpet av 2011 inngå beredskapsavtaler med egnede fartøy for å øke kapasiteten og fleksibiliteten i den nasjonale beredskapen.

Fiskebåteiere som ønsker å delta i NOFO ordningen må melde sin interesse innen 1. mars.

Målet er at flåten skal være operativ høsten 2011. For mer informasjon klikk her

Goliat skal etter planen være i drift fjerde kvartal 2013. Operatør for Goliat-feltet er Eni Norge AS (65 %) sammen med partner Statoil Petroleum AS (35 %). Goliat er det første oljefeltet som blir bygget ut i Barentshavet. Eni Norge er en del av Eni, som er et italiensk integrert energiselskap med aktiviteter i mer enn 70 land.

Kontaktperson i Eni Norge AS:

Andreas Wulff
Kommunikasjonssjef
Telefon: 52 87 49 68
Mobil: 926 16 759 
andreas.wulff@eninorge.com

Kontaktperson i NOFO:

Sjur W. Knudsen
Administrerende Direktør
Telefon: 51 56 30 00
Mobil: 90 82 23 13 
swk@nofo.no

Del dette: