Hasvik kommunevåpen

Fett i kloakken, utfordringer i juletiden

Fett som skylles ned i avløpet med varmt vann stivner når det blir kaldt.

Det kan føre til kloakkstopp og oversvømt kjeller.

I tillegg er fett i avløpsnettet mat for rotter.

Teknisk seksjon har over tid registrert en økning i mengde med fettansamlinger i avløpsnettet.

I den tiden vi allerede er inne i og frem til over nyttår, er det mye matlaging som medfører et overskudd av fett.

Vi håper at befolkningen velger å fjerne dette fra gryter, fat og bestikk, før man vasker det.

Det enkleste er å fylle dette på tomme beholdere og levere det inn på mottaksstasjonen. Alternativt er å bruke papir og sørge for at dette kommer i restavfallsposen.

 

Samtidig med denne oppfordringen gjør vi oppmerksom på at kommunens spylevogn er i ustand og forventes reparert etter nyttår.

Dette medfører at Hasvik kommune frem til den er i orden, ikke er i stand til å åpne tette avløpsrør.

 

Med hilsen

Halvard Holst-Olsen

Fagleder

Hasvik Kommune

Del dette: