Logo Finnmarkseiendommen

Informasjon fra FeFo

FeFo tildelte 1,5 millioner kroner i grønne midler i 2010

Grønne midler skal stimulere til økt friluftsliv og bruk av naturen. Prosjekter i alle Finnmarkskommuner fikk penger.
Søknadsfristen var 15. april og det kom inn 201 søknader. Samlet søknadssum var 10 millioner. 93 søknader er innvilget, 95 ble avslått og 13 søknader er ennå ikke behandlet i påvente av tillatelse til gjennomføring av tiltak.

Midlene er fordelt til mange forskjellige prosjekter, for eksempel:

 • friluftsaktiviteter for grupper med særlig behov/barn/ungdom
 • merking av turstier 
 • turorientering 
 • informasjonstiltak, eks. turkart, brosjyrer, infotavler 
 • turkort/turkasseordning
 • friluftscamper for barn og ungdom
 • friluftsarrangementer
 • aktivitetsdager
 • turmarsjer og turskirenn
 • tilretteleggingsanlegg for funksjonshemmede
 • enkle tilretteleggingstiltak som bålplasser, klopper og benker
 • kurs og opplæring innen for jakt, fiske, friluftsliv og høsting i naturressurser
 • sporsettere til turløyper

Disse fikk midler i 2010:

Del dette: