Logo Finnmarkseiendommen

Fefo pressemelding

FeFo innfører restriksjoner for tilreisende fiskere

Med hensyn til ressurs og lokalbefolkningens fiske, åpnes det for særskilte reguleringer i enkelte områder. 

Tilreisende fiskere vil fremdeles ha god adgang til å fiske innlandsfisk i Finnmark, med begrensninger i enkelte områder.

For finnmarkinger innføres det ingen endringer, bortsett fra en frivillig ordning for å registrere fangst.

Dette var blant hovedpunktene som ble vedtatt da styret i FeFo den 19. januar 2016 behandlet nye retningslinjer for innlandsfiske på Finnmarkseiendommen. Bakgrunnen for høringen var gjentatte etterlysninger om muligheter til å regulere innlandsfiske for tilreisende fiskere som ikke er bosatt i Finnmark.

- Vi har nå fått en balansert ordning som ivaretar både hensynet til ressursen og lokalbefolkningens bruk av viktige fiskelokaliteter, og tilreisende fiskeres adgang til å fiske i Finnmark, sier nyvalgt styreleder Marit Kirsten A. Gaup i en kommentar.

- I vedtaket har vi fått på plass ordninger som gir økt kunnskap om innlandsfiske, og muligheter for reguleringer på konkrete fiskelokaliteter i samråd med kommuner og lokale brukere. Samlet sett øker vi mulighetene for at FeFo kan regulere innlandsfisket til beste for oss som bor i Finnmark, slik det har blitt etterlyst, forklarer Gaup.

Høringen om innlandsfiske viser blant annet at det er behov for mer kunnskap om fiskeressursene og ressursutnyttelsen. FeFo kan derved etter behov kunne regulere i samråd med aktuelle kommuner og lokale brukergrupper.

- Tilreisendes bruk av ståsnøre ved isfiske var et tema som fikk mye oppmerksomhet i høringen. FeFo ser behov for en presisering av vilkårene for antall tillatte redskap for personer bosatt utenfor Finnmark. Det mener vi at vi har fått til med denne reguleringen, avslutter Gaup.

Et annet tema var også oppsyn av innlandsfiskeressursen og FeFos forebyggende arbeid vedrørende faren for spredning av smittsomme sykdommer og fremmede organismer, og videreføring av tradisjonskunnskap og rekruttering. Se styrets vedtak i sak 08/2016 i møteprotokollen under.

Fakta og lenkehenvisninger:

FeFo forvalter fiskeretten på ca 95 % arealet i Finnmark. Det er ca. 60 000 innlandsvann større enn 2500 m², med størst utbredelse av røye og ørret. Hvitfisk som sik, harr, abbor, gjedde og lake er vanlig i østlige og indre deler av Finnmark. Se mer i Word vedlegg sak 08/ 2016 Innlandsfiske.

Det selges omtrent 6000 fiskekort hvert år på Finnmarkseiendommen.

Alle personer bosatt i Finnmark og tilreisende under 16 og over 67 år, fisker gratis etter innlandsfisk på Finnmarkseiendommen.

Alle tilreisende i alderen 16 til 67 år må kjøpe fiskekort for å fiske på Finnmarkseiendommen.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut