Fagdag om autisme på Hasvik skole

Fagdag om autisme

Den 26. april 2017 kl. 09:00 - 14:00 arrangeres det fagdag med tema "Autisme, grunnleggende forståelse vedr. autismespektervansker" på Hasvik skole.

Forelesere

Forelesere er vernepleier Åse Vegge og  vernepleier Heidi Solvang. Begge har mer enn 30 års erfaring i fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og er nå ansatt ved Habiliteringen for voksne, Finnmarkssykehuset.

Dette er en grunnpakke om forskjellige typer autisme

- Hvordan forstå autismevanskene?

- Hvordan tilrettelegge i hverdagen?

Dag to arrangeres til høsten

Til høsten arrangerer vi dag to, den 5.september, der en særlig ser på autismevansker og psykisk helse. Foreleser fra Dikemark i Asker.

Forelesningene er åpne for foreldre, lærere, omsorgspersonale, miljøpersonale, terapeuter, personer i hjemmetjenesten i kommunen.

Påmelding:

Påmelding til Lene Voicu, leder i omsorgsboligen ”Soltun”, Hasvik kommune senest den 19. april.

Epost: boleder.soltun@hasvik.kommune.no

Telefon: 95023140

Kurspakken er gratis for de som deltar. Det blir pauser og lunsj servering.

Velkommen!

Del dette: