Informasjon fra Bufetat:

En god oppvekst varer livet ut!

Over 1200 barn i Nord-Norge har fått et nytt hjem fordi noen har valgt å bli deres fosterforeldre.

Takk til alle fosterforeldre som gjør en forskjell. En god oppvekst, med trygghet og forutsigbarhet har betydning for helse senere i livet.

Det er til enhver tid barn og unge som venter på et nytt hjem. På fosterhjem.no finnes informasjon om fosterhjem og fosterbarn. Vil du vite mer, kan du kontakte fosterhjemtjenesten direkte på nettsiden eller gjerne ringe for en uforpliktende samtale.

Kampanje fosterhjem 2013

Bufetat - Fosterhjemsrekruttering i Nord-Norge:

  • Hammerfest       46615420
  • Tromsø              46615430
  • Sortland            46615440
  • Bodø                 46615450

Følg og lik oss på Facebook :  https://www.facebook.com/FosterhjemNordNorge?ref=hl

Del dette: