Logo_klp

Informasjon fra KLP

Dugnadsfondet støtter lokalt engasjement!

Ønsker du å gjøre noe positivt for ditt lokalsamfunn?

KLP er kommunens forsikringsselskap.  Dette selskapet tar et aktivt samfunnsansvar, og har lansert en ordning som hvem som helst av personer, lag og foreninger kan søke støtte hos til en dugnadsinnsats.

Les mer her:

https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/sponsing/klps-dugnadsfond

KLP oppfordrer personer, lag og foreninger i Hasvik kommune som kan komme inn under denne ordningen til å søke.

Del dette: