Hasvik kommunevåpen

Drikkevannssituasjonen i Breivik

På bakgrunn av at brønnene ved tunellen ikke har klart å levere tilstrekkelig med drikkevann i forhold til faktisk behov, har det i perioder vært lite og av og til helt fritt for vann i Breivik.

Hasvik Kommune anser dette som ikke tilfredsstillende, og det har vært iverksatt flere tiltak for å få dette slik man ønsker det.

Den kalde og snøfattige seinhøsten og vinteren har ikke gjort saken noe bedre. Mesteparten av nedslagsfeltet for brønnene og reservevannsløsning ble etterhvert tilfrosset.

Hasvik Kommune har flere ganger kjørt vann ved hjelp av brannbilen og fylt opp reservoar ved tunellen.

I dag (15/3-21) klarte vi å få drift på reservevannsløsningen.

Dette medfører flere ting:

  • Kokevarselet for Breivik fortsetter.
  • Det oppfordres til at man begrenser vannforbruket til det mest nødvendige.
  • Det blir ikke tillatt med frost tapping.

Vi er snart inne i en tid på året da det blir flere besøkende i Breivik. Vi tenker på påsken 2021.

Hasvik kommune gjør med dette, oppmerksomme på at ved for høyt forbruk vil det kunne medføre at vannet blir borte i kortere og lengre perioder.

Del dette: