Hasvik kommunevåpen

Dønnesfjordveien

Hasvik kommune har gitt tillatelse til at Dønnesfjord Vindpark AS kan brøyte Dønnesfjordveien i forbindelse med egen anleggstrafikk.

Veien skal være stengt med låst bom, og er stengt for allmenn ferdsel for andre enn de som er tilknyttet anleggsarbeidet ved vindparken. 

Det anses ikke som trygt å ferdes etter brøytet vei verken med kjøretøy eller gående på grunn av rasfare og anleggstrafikk.

Del dette: