Pressemelding - konsesjonssøknad til NVE

Dønnesfjord Vindpark, Hasvik, Finnmark

Vindkraft Nord AS, i nært samarbeid med Hasvik kommune, søker NVE konsesjon for utbygging av Dønnesfjord Vindpark.

Anleggsplanene omfatter etablering av 3-5 turbiner, 10 MW installasjon, som kan levere kraft til ca 1 500 husstander, - dersom det gis konsesjon til utbygging. Prosjektet er utviklet i samarbeid og forståelse med Reinbeitedistrikt 19, Finnmarkseiendommen(FeFo) og Hammerfest Energi AS. I prosessen med konsesjonssøknaden har det vært lagt spesielt vekt på å holde god dialog med reindriftsutøverne i området - og tiltakshaver har tilrettelagt anleggets første trinn i samråd med næringen, både med hensyn til størrelse og plassering.

Beregnet investeringskostnad er ca. 130 millioner kroner. Anlegget vil gi positive ringvirkninger for Hasvik kommune, både i form av sysselsetting, formuesskatt til kommunen - og ikke minst for lokal kompetanseutvikling innen industriell vindkraftproduksjon. Hasvik kommune ser mulighetene for etablering av vindkraftanlegget i Dønnesfjord i et bredt næringspolitisk perspektiv. Ved aktiv tilrettelegging åpner kommunen for nye, stabile arbeidsplasser som skal stimulere positivt for kommunen i årene fremover. Vindparken vil styrke kommunens satsing innen næringsområdene energi, oppdrett og eiendomsutvikling. Vindkraft Nord As har forventninger om at vindparken kan stå klar til produksjon i 2012 - og har intensjoner om å komme i i gang med bygging av veier og nødvendige internt nett og transformator i løpet av 2011.

Nærmere informasjon:

Hasvik kommune, v/ordfører Eva D Husby
Tel: 78 45 27 02,
Mobil: 917 20862
ordforer@hasvik.kommune.no

Vindkraft Nord AS v/daglig leder Geir Skoglund
Mobil: 994 03777
geir.skoglund@vindkraftnord.no
www.vindkraftnord.no

Fotostandpunkt 1, Midterøya 1
Visualisering - fotostandpunkt 1, Midterøya
Fotostandpunkt 2,Midterøya 2
Visualisering - fotostandpunkt 2, Midterøya 2
Fotostandpunkt 3, Gammelheim
Visualisering - fotostandpunkt 3, Gammelheim
Fotostandpunkt 4, Dønnesfjordveien
Visualisering - fotostandpunkt 4, Dønnesfjordveien

Del dette: