H.K.H. Kronprinsen

Informasjon fra Bufetat:

Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei

Torsdag 15. desember åpnet kronprinsparet fosterhjemskampanjen "Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei".
I sin hilsen roser H.K.H. Kronprinsen den samfunnsinnsatsen tusenvis av fosterforeldre bidrar med.
Over 10.000 barn og unge i Norge kan ikke bo hjemme. Ni av ti som ikke bor hjemme bor i fosterhjem, og siden 1990 har antallet fosterhjem økt med over 50 prosent i Norge. - Hvert år trengs over 1000 nye fosterhjem i Norge. Det å være fosterforeldre er en viktig oppgave, selvfølgelig for dem det gjelder, men også for samfunnet generelt. Sammen klarer vi helt sikkert å skaffe de 1000 fosterfamiliene som trengs, sier H.K.H. Kronprins Haakon Fosterhjemskampanjen "Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei" retter seg spesielt mot rekruttering av fosterhjem til ungdom mellom 15 og 17 år. Dette er en nettbasert kampanje hvor en film spres over internett via sosiale medier. - Vi er veldig glade for den anerkjennelsen Kronprinsparet gir den viktige samfunnsinnsatsen det faktisk er å være fosterforelder. Vi jobber samtidig for å bli bedre og utvikle opplæringen og veiledningen av alle fosterforeldre i Norge. Kampanjen "Det er aldri for seint å hjelpe noen på rett vei" vil leve gjennom sosiale medier og nettet lenge, slik at flest mulig får sett filmen. Vi håper og tror at kampanjen vil gi oss flere fosterhjem, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet.

Viktigere enn noen gang

I dag bor omlag 2200 ungdom mellom 15 og 17 år i fosterhjem i Norge, og for mange kan et fosterhjem utgjøre den store forskjellen. Brukerundersøkelser Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gjennomført, viser at barn og unge i fosterhjem føler seg trygge. Et stort flertall svarer at fosterforeldrene har nok tid til dem, og at de får den hjelp og oppfølging de trenger. Fosterhjem gir barnet muligheter til å vokse opp i en så normal familiesituasjon som mulig. Derfor er det ønskelig å tilby fosterhjem til alle barn der det er aktuelt. - Historier om overgrep har dessverre vært en del av norsk barnevern sin historie. Vi har en null-visjon rundt dette, og gjør det vi kan for å forhindre at dette skjer igjen. Derfor er det nå viktigere enn noen gang og rekruttere trygge og gode fosterhjem med kvalitet. Med denne rekrutteringskampanjen kan et tastetrykk utgjøre en forskjell for de barna som trenger et fosterhjem hvert år i Norge, sier Trommald.

Del dette: