Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal gi alle skoleelever mulighet til å oppleve kunst og kultur av alle slag.