Hasvik kommunevåpen

Pressemelding

Reservefartøy i fergesambandet Hasvik - Øksfjord

Hasvik kommune klaget den 10.11.2016 Finnmark fylkeskommune inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Hasvik kommune klaget den 10.11.2016 Finnmark fylkeskommune inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet pga manglende universell utforming på reservefartøy i fergesambandet Hasvik-Øksfjord. 

Likestilling- og diskrimineringsombudet anmodet Finnmark Fylkeskommune om redegjørelse på dette, med svarfrist 20.januar 2017.

Finnmark Fylkeskommune har i brev til LDO, datert 17.1.2017 svart følgende:

Fylkeskommunen deler langt på vei kommunens syn i forhold til reservefartøyene som operatøren har satt inn i sambandet

For å svare direkte på spørsmålene stilt i deres brev, så kan vi oppsummere som følger:

  • Rullestolbrukere kan ikke benytte ferjetilbudet godt nok pr. i dag når reservefartøy er satt inn i sambandet 
  • Det er mangel på heis, høye kanter som sørger for at rullestolbrukere ikke har barrierefri adkomst til f.eks. salong, toalett osv., noe fylkeskommunen har satt krav om. Fylkeskommunen har også satt krav til at salong ikke skal være under bildekk. 
  • Det er to hovedfartøy som opererer sambandet, og disse er universelt utformet. Reservefartøyene som operatøren har benyttet er ikke iht. kravene.
  • Reservefartøyene benyttes ved akutt- eller planlagt frafall av hovedfartøyene, og kan benyttes inntil 42 dager pr. år.
  • Fylkeskommunen har stilt klare krav til universell utforming i anbudsgrunnlaget

Det har, siden oppstart av kontrakt 1.1.2016 vært et gjentagende tema mellom fylkeskommunen og operatøren, der fylkeskommunen har understreket at operatørens valgte reservefartøy ikke er i henhold til inngått kontrakt i forhold til ulike punkter – herunder bl.a. alder og krav om universell utforming. Operatøren er gitt frister i forhold til å rette forholdene, men så langt uten at dette har ført fram.

Fylkeskommunen er nå i ferd med å forberede juridiske tiltak overfor operatøren, og forventer at forholdene rettes så snart som mulig.

Hasvik kommune er glad for at Finnmark Fylkeskommune støtter kommunens syn i forhold til reservefartøy. Vi forventer derfor en snarlig løsning som medfører at det settes inn et reservefartøy som tilfredsstiller gjeldende krav til universell utforming.

Vedlegg til pressemeldingen:

Del dette:

Tips en venn Skriv ut