Hasvik kommunevåpen

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Hasvik formannskap har i henhold til kommuneloven lagt fram sin innstilling til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019. Innstillingene ligger ute til offentlig ettersyn på servicekontoret i tiden 04.12.15 - 17.12.15.

Hasvik kommunestyre behandler innstillingene 18.12.15.

Del dette: