Bruksendringer

Bolighus/fritidsbebyggelse som kjøpes til bruk i næringsformål må søke om bruksendring fra bolig/fritidseiendom til næringsbygg jf. Plan- og bygningsloven § 91a første ledd.

Tomtefesteavgifter og andre kommunale avgifter/gebyrer endres fra bolig/fritidseiendom til næringseiendom. Det gis ikke bruksendinger fra bolighus til fritidseiendom i tettbebygde områder.


Statlig informasjon