Hasvik kommunevåpen

Brøytetjenesten i Hasvik kommune

Vi gjengir her et brev ordfører Eva D. Husby sendte til Statens vegvesen i Bodø og MESTA drift AS i Moss 1. februar 2011:

Brøytetjenesten i Hasvik kommune

De siste dagene har vi på Sørøya i likhet med store deler av Nord-Norge vært rammet av uvær og stengte veier. Det er ikke unormalt for denne årstiden, og vi er alle inneforstått med at veiene periodevis må stenges. Hasvik kommune, ved undertegnede og administrasjonen, har fått en rekke henvendelser både fra enkeltpersoner og næringslivet vedrørende tilgang på oppdatert informasjon om stengte veier og kolonnetider. Rutinene rundt dette bør gjennomgås, og forbedres. Det vises også til tidligere korrespondanse vedrørende defekte vegbommer som anses som en fare for trafikksikkerheten, og en unødvendig ekstra belastning for personellet som utfører brøyteoppdraget. Hasvik kommune ber med dette om et møte med dere (gjerne telefonmøte) for å evaluere de siste ukers erfaring med brøytetilbudet her på Sørøya, og hvilke muligheter det er for å bedre tilbudet og informasjonen. Ser fram til å høre fra dere. Med hilsen Eva D. Husby Ordfører

Del dette:

Tips en venn Skriv ut