Breivikbotn barnehage

Breivikbotn barnehage ligger midt i tettstedet Breivikbotn. Vi har gåavstand til butikk, kai, bank, skole og lignende.

Praktiske opplysninger

Vi har kort vei ut i naturen, både til fjell og fjæra. Dette er områder vi ønsker å bruke gjennom hele barnehageåret.

Breivikbotn barnehage er en 1 avdelings barnehage, med 18 plasser. Vi har barn i alderen 10 måneder til 6 år.

Breivikbotn barnehage
Breivikbotn barnehage - Copyright © Anne Olsen-Ryum

Innhold

Vi jobber ut i fra barnehageloven, rammeplanen og de kommunale vedtektene.

Hasvik kommune har en virksomhetsplan som gjelder for 3 år, denne er felles for alle barnehagene. Her har vi satt opp ulike satsningsområder vi skal jobbe spesielt med i dennne perioden

Vi har også utarbeidet en årsplan for barnehagen som gjelder for 1 år om gangen. Disse dokumentene kan dere få ved å kontakte styrer.

Vi har et nært samarbeid med foreldre/foresatte gjennom daglig kontakt, foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalget. Vi har også ulike arrangement som foreldre/foresatte og besteforeldre blir invitert på.

Kontaktinformasjon

Breivikbotn barnehage
9593 BREIVIKBOTN
Telefon: 78 45 26 45

Styrer: Mari Gamst
E-post: breivikbotn.barnehage@hasvik.kommune.no
Mobil: 97 96 60 89

Avdeling:
Telefon: 78 45 26 45
Mobil: 90 67 28 92

Del dette: