Bispevisitasen 21. - 25. september 2005

21. til 25. september var biskop Per-Oskar Kjølaas på offisiell visitas til Hasvik prestegjeld. En bispevisitas blir foretatt bare hvert 8. år, og det er en stor begivenhet når biskopen kommer på besøk. Den forrige bispevisitasen her i Hasvik var i 1997 da Ola Steinholt var her med følge.
Etter gudstjenesten
Etter visitasgudstjenesten 25. september. Copyright © 2005, Anne Olsen-Ryum
En bispevisitas har eldgammel tradisjon i vår kirke og har ganske mange faste innslag. Biskopen skal "kontrollere" arbeidet som gjøres i menigheten og på menighetskontoret. Han skal gi inspirasjon og ideer om fornyelse. Det siste er for tiden langt viktigere enn det første. Denne gangen lå hovedfokuset på erfaringene og evalueringen av kirkeprosjektet og arbeidet med å få til en varig ordning framover samt kirkens økonomi og trosopplæringsprosjektet "Størst av alt". Under følger noen bilder som ble fotografert i forbindelse med biskop Per-Oskar Kjølaas sin visitas i Hasvik.
Biskop Per-Oskar Kjølaas
Biskopen holder sitt visitasforedrag. Copyright © 2005, Anne Olsen-Ryum
Prost Øystein Skille
Prost Øystein Skille. Copyright © 2005, Anne Olsen-Ryum
Kaker til kaffen
Det var mange frivillige som stilte opp med kaker til kaffen... Copyright © 2005, Anne Olsen-Ryum
Ved kirkekaffen
Fra kirkekaffen på Hasvik Bedehus. Copyright © 2005, Anne Olsen-Ryum

Del dette: