Hasvik kommunevåpen

Besøkshjem

Hasvik barneverntjeneste søker etter besøkshjem til barn og unge.

Besøkshjem er et frivillig tiltak etter lov om barneverntjenester som foreldre må samtykke til. Et besøkshjem er et vanlig hjem som tar imot barn en til to helger i måneden.

Barna bor ellers i egen familie eller fosterfamilie, og de trenger av ulike årsaker avlastning. Barna trenger ofte positive opplevelser og aktiviteter. De kan ha behov for å få utvidet sitt nettverk. Det kan også være barn som av ulike grunner har behov for at trygge voksne skal «se dem», lytte til dem og være gode rollemodeller.

Vi søker:

Familier, voksne eller enslige med en stabil livssituasjon, og som er motivert til å ta imot barn eller ungdom som besøkshjem.

Det legges vekt på personlig egnethet og kreves ingen formell utdannelse for å være besøkshjem. Det stilles krav om politiattest. Besøkshjemmet vil få oppfølging fra barneverntjenesten. Lønnsgodtgjørelse og utgiftsdekning gis etter fastsatte KS-satser.

Kontaktinformasjon:

Hvis dette kan være noe for deg, ta kontakt med konstituert barnevernleder Ann Mari Aae Christensen, tlf. 41 48 22 80 eller e-post: ann.mari.christensen@hasvik.kommune.no.

Del dette: