Hasvik kommunevåpen

Nye rutiner på legestasjonen:

Bedre tilgjengelighet

For å bedre det faglige pasienttilbudet gjør Hasvik legestasjon noen rutineendringer som trer i kraft fra 7. november 2011.

Kort-timer:

Vi oppretter flere kort-timer (kortere tid inne hos legen), som gir mulighet for rask vurdering av enklere og avgrensede helseproblemer. Det blir også mulig å bestille kort-time som telefonkonsultasjon hvis oppmøte på legekontoret er vanskelig.

Telefontid faller bort og erstattes av kort-timer:

Tilbudet om vanlige legetimer opprettholdes, mens dagens telefontid faller bort. "Kort-timene" erstatter altså dagens ordning med telefontid. Vi tror dette skal gi et faglig sett bedre tilbud med svært god tilgjengelighet for kommunens innbyggere.

All timebestilling gjøres som før på telefon 78 45 25 00.

Ved øyeblikkelig hjelp, ring 113.

Endringene trer i kraft fra 7. november 2011.

Hasvik legestasjon Eivind Merok Kommunelege

Del dette: