Barnehagevedtektene

Vedtektene er vedtatt av kommunestyret i Hasvik 14.06.18 i beslutningssak 19/18 og trer i kraft 20.08.18. 

Del dette: