Barnehagestyrene - kommunale representanter

Hjemmel:

Vedtektene for barnehagene i Hasvik kommune § 4.2

Valgt av kommunestyret 25.11.15 - sak 47/15:

Representant for Hasvik barnehage:

Aud-Irene Amundsen (AP)

Vararepresentanter:

Robert Westberg (SP)

Representant for Breivikbotn barnehage

Edd Børre Pedersen (AP)

Vararepresentanter:

Susanne Hansen (H)

Representant for Sørvær oppvekstsenter

Øystein Pedersen (AP)

Vararepresentant:

 Kjell Gunnar Johansen (SP)


Statlig informasjon