Barnehagestyrene - kommunale representanter

Hjemmel:

Vedtektene for barnehagene i Hasvik kommune § 4.2

Valgt av kommunestyret 21.11.19 - sak 71/2019:

Representant for Hasvik barnehage:

Marlene Jakobsen

Vararepresentanter:

Annika Sjursen-Westberg

Representant for Breivikbotn barnehage

Edd Børre Pedersen

Vararepresentanter:

Thomas Hansen

Representant for Sørvær oppvekstsenter

Vararepresentant:


Statlig informasjon