Hasvik kommunevåpen

Barnehagerute 2019 - 2020

Her finner du barnehageruta 2019 - 2020 for barnehagene i Hasvik kommune.

Her finner du barnehageruta 2019 - 2020 for barnehagene i Hasvik kommune:

  • Planleggingsdager for personalet - mandag 19. august og tirsdag 20. august 2019.
  • Oppstart barn nytt barnehageår - onsdag 21. august 2019
  • Planleggingsdag - fredag 22. mai 2020
  • Kursdag - fastsettes senere
  • Kursdag - fastsettes senere
  • Barnehageårets siste dag - 16. august 2020

I henhold til vedtektene skal personalet i barnehagene i Hasvik kommune ha 5 kurs- og planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Det gis ikke barnehagetilbud disse dagene.

Tre av disse dagene er fastlagt i barnehageruta, mens de to øvrige fastsettes av barnehageeier.

De foresatte skal informeres om fastsetting av de to bevegelige kurs- og planleggingsdagene minimum 3 uker i forkant av avvikling.

Del dette: