Hasvik kommunevåpen

Barnehageruta 2021 - 2022

Barnehageruta 2021 - 2022

Planleggingsdag Mandag 16. august
Tirsdag 17. august
Oppstart nytt barnehageår Onsdag 18 august
Planleggingsdag Fredag 27. mai
Kursdag Fastsettes senere
Kursdag Fastsettes senere
Barnehageårets siste dag Søndag 14. august

 

I henhold til vedtektene skal personalet i barnehagene i Hasvik kommune ha 5 kurs- og planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Det gis ikke barnehagetilbud disse dagene.

Tre av disse dagene er fastlagt i barnehageruta, mens de to øvrige fastsettes av barnehageeier.

De foresatte skal informeres om fastsetting av de to bevegelige kurs- og planleggingsdagene minimum 3 uker i forkant av avvikling.

Del dette: