Hasvik kommunevåpen

Barnehager og skoler må drive på gult nivå

Fra og med torsdag 16.desember må barnehager og skoler drive på gult nivå. Gult nivå er samme nivå som vi drev våren 21.
Dette vil også gjelde for kulturskolen her i kommunen.

Tiltakene gjelder minimum 4 uker.

For barnehagene:

Barnehagene i kommunen drifter kun med èn avdeling så avdelinga er èn kohort. Normal åpningstid.
Barna har faste plasser under måltid. Påkledning/avkledning foregår i små grupper i garderoben.
Det innføres forsterket renhold.
Ev markeringer i forbindelse med jul etc. gjennomføres i barnehagen, men ikke med gjester som for eksempel foresatte.
Viser for øvrig til vedlagte lokal smittevernveileder og https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/ 

 

For skolene:

Kohortinndeling: hasvik skole deles i tre kohorter: 1.-4, 5.-7. og 8.-10. Breivikbotn skole organiseres som 1 kohort: 1.-5.trinn, Sørvær skole deler minimum i 2 kohorter; 1.-4., 5.-10. 
Ansatte kan veksle mellom ulike kohorter for gjennomføring av vanlig undervisning. 
Det innføres forsterket renhold.
Unntaket fra fraværsreglene vil gjelde for hele skoleåret 21/22
Ev markeringer i forbindelse med jul etc. gjennomføres innad på skolen, men ikke med gjester som for eksempel foresatte.
Viser for øvrig til vedlagte lokal smittevernveileder og https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/ 

For kulturskole:

Små, mellom og ungdomstrinn er hver sin kohort i skolen og i kulturskolen. Ved bytte av klasserom, bør elevene vaske eller desinfisere hendene 
Kohorter som ikke samarbeider kan oppholde seg i samme rom, såfremt det er to meters avstand mellom kohortene over lengre tid 
Elevene bør ha egne, faste plasser i kulturskolen. 
Viser for øvrig til smittevernveileder-vedlagt og  https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole 

Ellers gjelder grunnleggende smittevernråd fremdeles:

Del dette: