Barnehager - betalingssatser

 

Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager 2021.

Betalingssatser for barnehage er lik maksimalpris satt i forslag til statsbudsjett. Administrasjonen gis fullmakt til å endre betalingssats for barnehage i samsvar med vedtak om statsbudsjett dersom det avviker fra forslaget.

 

Betalingssatser i kr pr mnd. f.o.m 01.01.21:
 

Prosentvis plass 1. barn 2. barn 3. eller flere barn Kostpenger
Sørvær Hasvik og Breivikbotn
100 % 3.230 2.261 1.615 274 288
50 % 1.938     137 144

 

Det kan kjøpes dagplass for barn med halv plass i barnehage: Satsen er kr 200 pr. barn pr dag.

Søskenmoderasjonen gjelder søsken som bor fast sammen og regnes etter grunnsatsen.

Foresatte kan søke om reduksjon i foreldrebetaling/gratis kjernetid jf. regjeringens vedtatte inntektsgrenser og aldersgrenser for ordningene.

Det kan søkes gratis barnehageplass i inntil 10 måneder for nyinnflyttede minoritetsspråklige barn.


Statlig informasjon