Barnehagene i Hasvik kommune

Hasvik kommune har 3 barnehager, en på hvert tettsted: Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. Barnehagenes åpningstid er fra kl 07.15 til kl 16.00.

Breivikbotn barnehage har 1 avdeling og 18 plasser for barn i alderen 10 måneder til 6 år. Hasvik barnehage har 1 avdeling med 19 plasser. (Ett barn under 3 år teller 2 plasser. Barnet regnes som 3 år fra 01.01 det gjeldene kalenderår, dersom det fyller 3 år i løpet av de 6 første månedene, og fra nytt barnehageår for resten av barna.) Sørvær oppvekstsenter har felles barnehage og SFO i alderen 10 måneder og 10 år.

Barnehagen har tilbud om 50 % og 100 % plasser. 100 % plasser har fortrinnsrett ved opptak, og barnet har fast plass til det begynner på skolen. På alle kurs og planleggingsdager er barnehagen stengt for barna.

 

Kontaktinformasjon:

Navn

 Kontakt  Tlf.
Breivikbotn barnehage    
Styrer  
78 45 17 92
Hasvik barnehage    
Styrer  
78 45 17 93
Sørvær Oppvekstsenter        
Leder  
78 45 14 67
Styrer
Elisabeth S. Mikalsen 
47 86 68 67
Oppvekstleder
   
Oppvekstleder Monika Olsen 78 45 27 24

Del dette: