Bakıcı maaşı

Bakım ücreti, aksi takdirde belediyenin yapacağı bakım hizmetini yaptığınız için belediye tarafından size yapılan bir ödemedir.

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Omsorgslønn

  Beskrivelse

  Özellikle ağır bir bakım işiniz varsa, bakım ücreti başvurusunda bulunabilirsiniz. Bakım ücreti, yürütmekte olduğunuz bakım işi için size belirli bir maddi tazminat sağlayacaktır. Bakım ücreti alıp alamayacağınıza ve ücretin ne kadar olacağına belediye karar verecektir.

  Kriterier/vilkår

  Özellikle ağır bir bakım işinizin olması gerekir. Dikkate alınabilecek hususlar şunlardır:

  • Bakım işi için ayda uzun saatler çalışmanız
  • Bakım işinin normalden daha fazla fiziksel veya zihinsel zorlanmaya neden olması 
  • Bakım işinin çok fazla gece çalışması ya da gece uykusu kesintisine neden olması
  • Bakım işinin sosyal izolasyona ve boş zamanın kalmamasına neden olması 

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Hjelpetilbud i kommunen
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Belediye bu hizmeti sağlamakla yükümlüdür. Yani, belediye bütçesinde bakım ücreti için kaynak ayırmalıdır. Öte yandan, bazı bakıcılar otomatik olarak bakım ücreti alma hakkına sahip olmayacaklardır. Bakınız: Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası § 3-6 Bakım ücreti.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven

  Retningslinjer

  Omsorgslønn (rundskriv)

  Omsorgslønn - retningslinjer

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Bakım ücreti başvurusunda yardım almak için belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Bakım ücreti için hem bakıcı hem de ihtiyaç sahibi başvuruda bulunabilir.

  Skjema

  Søknad om omsorgslønn
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Belediye, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır. Bundan sonra bir karar alınır. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz.

  Saksbehandlingstid

  Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde ele alınmaması halinde, bunun nedenlerini yazılı olarak alacaksınız. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  Klagemulighet

  Karara hem bakıcı hem de ihtiyaç sahibi itiraz edebilir. İtirazı, kararı aldıktan sonra üç hafta içinde yapmanız gerekir. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir. 

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktpersoner

  Navn:Karen Mauseth
  Tittel:Pleie- og omsorgsleder
  Telefon:78 45 25 21
  Mobil:90 96 08 65
  Epost:pleieomsorgleder@hasvik.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-08-17 10:43
  Gyldig fra
  2018-08-01
  Gyldig til
  2020-12-31