Hasvik kommunevåpen

Alminnelig ettersyn - forslag meddommere

Formannskapet vedtok 20. mai forslag til meddommere for tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. 

I henhold til domstolloven § 68 heter det at forslaget skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. Kommunen oppfordrer enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen 3. juni.

Innvendinger sendes til postmottak@hasvik.kommune.no

Forslag til meddommere til tingretten

 

Født Fornavn Etternavn Postnr
1960 Hildegunn Andersen 9593
1996 Helene Marie Arnesen 9593
1995 Benedikte Gamst 9593
1973 Mari Gamst 9593
1963 Linda  Hansen 9595
1993 Susanne Hansen 9593
1983 Charlotte Hustad 9590
1983 Marlene Angell Jakobsen 9590
1977 Anne Britt E. Kåven 9590
1972 Mona Mauseth 9590
1996 Johanne Mikalsen 9590
1971 Carina Prytz-Wallmann 9590
1990 Annika Sjursen-Westberg 9590
1967 Hege Soløy-Sørensen 9590
1961 Inga Kristine Sara 9590
1992 Kim Arnesen 9593
1987 Martin Andreas Engfelt 9590
1983 Jon-Sindre Evanger 9590
1997 Henrik Oskar Forsstrøm 9590
1958 Odd Ivar Gladsø 9593
1995 Thomas Hansen 9593
1977 Marius D. Husby 9590
1979 Kjell Gunnar P. Johansen 9595
1969 Dan Vidar Johnsen 9590
1971 Kurt Henry Nilssen 9593
1974 Trond Olav Olsen 9593
1971 Edd Børre Pedersen 9593
1969 Trond Roger Pedersen 9590
1958 Snorre Sjursen 9590
1980 Håvard Øverli 9590

Forslag til meddommere til lagmannsretten

Født Fornavn Etternavn Postnr
1964 Steinar Mikalsen 9590
1972 Bente Olsen Husby 9590

 

Forslag til meddommere til jordskifteretten

Født Fornavn Etternavn Postnr
1959 Eva Isaksen Hustad 9590
1968 Arnfinn Roland 9593

 

Del dette: