Vakttelefon for fosterforeldre

Informasjon fra Barne-, ungdoms- og familieetaten

Alex og Saras hverdag

De fleste barn i grunnskolen vet at vi har politi og brannvesen og hvorfor vi har disse tjenestene. Ikke alle barn vet at barneverntjenesten er den viktigste hjelpetjenesten for barn her i landet.
- Barn og unge skal vite hvordan de kan komme i kontakt med barnevernet hvis de selv, eller noen de kjenner trenger hjelp, sier regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region nord. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har i samarbeid med Bufetat laget to animasjonsfilmer og en håndbok om Sara og Alex. Den ene filmen viser Sara på 10 år og moren hennes som har alkoholproblemer. Den andre filmen handler om Alex som er 15 år og har en far som har psykiske vansker og er deprimert. Både Sara og Alex opplever en så belastende situasjon hjemme at det kan være aktuelt for barnevernet å bidra med tiltak. Disse filmene er nå sendt til alle landes kommuner, for at de som jobber med barnevernssaker i det kommunale barneverntjenesten skal ha et verktøy, for å fortelle barn og unge i grunnskolen om barnevernet. - I møtet med barn og unge får vi ofte høre at deres opplevelse av barnevernet er at de henter barna ut av hjemmet, og mange oppfatter barnevernet som noe skummelt. De færreste vet at de aller flest barn, om lag 80%, får hjelp av barnevernet uten å måtte flytte fra foreldrene. Med disse to filmene håper vi det blir lettere for barnevernet å informere barn i grunnskolen om tjenesten, sier Bergstrøm. Målet er at elevene skal vite at vi har et barnevern, hvorfor vi har et barnevern, og hvordan de kan komme i kontakt med barnevernet hvis de trenger det. Filmene er utgangspunkt for en dialog med skolebarn om hvordan det er å ha belastninger hjemme. Gjennom denne samtalen får barn og unge kunnskap om barnevernet. Filmene er tilpasset elever fra 4. til 8. trinn, men kan også vises for hele ungdomsskolen. Barnevernet er det viktigste sikkerhetsnettet vi har for barn i Norge. Over 46 000 barn og unge får hjelp av barnevernet, og flesteparten får som nevnt hjelpen hjemme. - Vi sender i disse dager informasjonsmateriellet ut til barneverntjenster i hele landet. Filmene er allerede pilottestet av barneverntjenster i 3 kommuner i Nord-Norge, disse har gitt oss gode tilbakemeldinger, nå håper vi at det pedagogiske materiellet tas i bruk i alle kommuner, sier Bergstrøm. Skolepakken er en del av kommunikassjonsstrategien "Et åpent barnevern". En viktig ambisjon i strategien er at barn og unge skal bli bedre kjent med barnevernet. En måte dette kan skje på, er at de ansatte i barneverntjenesten kommuniserer direkte med barn og unge.

Fakta om animasjonsfilmene:

Animasjonsfilmene er produsert av Storm Studios AS. Selskapet har fått flere priser, blant annet for «Beste visuelle effekter på en spillefilm» for bidragene til den norske storfilmen om Max manus. Storm Studios har også samarbeidet med Break Thru om animasjonsfilmen Slipp Jimmy Fri, og dokkefilmen Peter og ulven som vant en Oscar som beste animerte kortfilm i 2008.

Filmene er å finne på vedlagt link:

Del dette: