Hasvik kommunevåpen

Akuttberedskap barnevern

Hasvik kommune har inngått samarbeid med Alta kommune om kjøp av akuttberedskap i barneverntjenesten fra 1.januar 2019.

Ved akutt behov for kontakt med barneverntjenesten mellom kl. 15.30 og 08.00 på hverdager og hele døgnet i helger og høytidsdager kontakter man:

Akuttberedskap barnevern:

Tlf. 45396908

Hovedoppgaven for barnevernsvakten er å hjelpe barn, unge og familier i en krise – og akuttsituasjon, der man ikke kan vente til neste virkedag med å kontakte den ordinære barneverntjenesten.

Del dette: