Møte i Formannskapet

Arrangør: Hasvik kommune
: Rådhuset i Breivikbotn
Tid: tirsdag 4. juni 09:00
https://www.hasvik.kommune.no/offentlig-mo...