Hasvik kommunevåpen

Adressering av nytt boligfelt

Hasvik kommune vil i forbindelse med sluttbehandling av reguleringsplan for Vestre Korsvika informere om igangsatt adressering.
I forbindelse med regulering av nytt boligfelt i Vestre Korsvika ble forslag til reguleringsplan gitt samme navn og arbeidet med å gjøre boligområdet klart for utbygging er kommet i gang. Hasvik Formannskap som adresseforvalter må derfor vedta adresse for boligfeltet slik at adressen kan registreres i takt med etableringen av boligtomtene.

Boligfeltet ligger langs Korsvikveien og det ville derfor være naturlig å adressere boligene med Korsvikveien, men dette er ikke mulig pga det er ikke nok ledige bolignummer med adresse Korsvikveien. For å unngå en omfattende omadressering av adressene fra Korsvikveien 15 og oppover i nummerrekken etableres det ny vegadresse som gis navnet Vestre Korsvika. Vegadressen Vestre Korsvika linkes til ny kommunal veg som går fra Korsvikveien og inn i boligfeltet som omfattes av reguleringsplan Vestre Korsvika.

Adresser Vestre Korsvika
Tomt nr 1, Vestre Korsvika 1 – 9590 Hasvik
Tomt nr 2, Vestre Korsvika 2 – 9590 Hasvik
Tomt nr 3, Vestre Korsvika 3 – 9590 Hasvik
Tomt nr 4, Vestre Korsvika 4 – 9590 Hasvik
Tomt nr 5, Vestre Korsvika 5 – 9590 Hasvik

Hasvik kommune ber om at eventuelle merknader til adresseringen sendes skriftlig og med begrunnelse til Hasvik kommune, Fjellveien 6 9593 Breivikbotn

Frist for innsending av merknader settes til 01.04.2013

Kim-Are Walsø
Matrikkelfører

Del dette:

Tips en venn Skriv ut