Hasvik kommunevåpen

Adressering av fritidseiendommer er fullført

Hasvik formannskap som navnekomite og adresseforvalter igangsetter adressering av bebygde så vel som ubebygde fritidseiendommer i Hasvik kommune, jf. Matrikkelloven §§ 21.

En viktig del av dette arbeidet er for å gjøre det lettere for nødetatene å finne fram til riktig fritidseiendom ved at alle bebygde og ubebygde fritidseiendommer har offisiell adresse.

Matrikkelloven § 21. Fastsetjing av offisiell adresse

Kommunen fastset offisiell adresse. Før kommunen gjer endeleg vedtak om offisiell adresse, skal dei som vedtaket får verknad for, få høve til å uttale seg. Ved fastsetting av offisiell adresse hvor det ikke er veg vil navn som allerede eksisterer og brukes i dag bli brukt i adresseringen. Dette vil medføre at fritidsbebyggelse ved f.eks Øvre Eggevann vil få Øvre Eggevann + vanlig nummerering som adresse. Alle fritidseiendommer i Hasvik kommune er nå tildelt offisiell adresse. Hjemmelshavere av fritidseiendommene kan kontakte Hasvik kommune for å få opplysning om offisielladresse på fritidseiendommen sin. Hasvik kommune ber om at de som har merknader til adresseringen leverer merknadene skriftlig til Hasvik kommune, Fjellveien 6, 9593 Breivikbotn.

Frist for å levere merknader settes til 14. mars 2011.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut