Tjenester A-Å
? R A E T K O Y Ç M B N H C F S G D Ö

İ
İlkokul eğitiminden izin alma
İlkokulda ev ödevi desteği
İlköğretim okulu bölgesindeki yetişkinler için özel eğitim
İlkokul eğitimi - ücretsiz eğitim hakkı
İlkokullarla ilgili kurallar

A
Acil hizmeti veren Pratisyen Hekim
Aile hekimi
Akıl sağlığı hizmetleri

B
Bakıcı maaşı
Bakım evi - dinlenme amaçlı kalış
Bakım evi - kısa süreli kalış
Bakım evi - uzun süreli kalış
Barınma evi
Belediye konut yardımı
Bireysel plan - sağlık hizmetleri ve/veya sosyal hizmetlerin koordinasyonu

C
Cenazeler

D
Dini ve hayata karşı belirli bir duruşu savunan topluluklar - teşvikler
Diş sağlığı hizmetleri
Devlet tarafından bakılan çocuklarla zaman geçirme
Dil eğitimi - özellikle etnik bir azınlığa mensup olan öğrenciler için
Dil eğitimi - özellikle etnik bir azınlığa mensup olan öğrenciler için
Doğum öncesi bakım

E
Evde Yardım
Ergoterapi
Eve yemek servisi programı

F
Fiziksel engelli kişiler için refakatçi belgesi
Fiziksel Engelliler için Ulaşım Hizmeti (TT-düzenlemesi)
Fizyoterapi

G
Gençler için sağlık klinikleri
Geçici konut yardımı

H
Hayatın son dönemlerinde bakım

K
Konut yardımı
Kullanıcı yönetiminde kişisel destek
Kreş yerleri
Kriz merkezi
Kalifikasyon Programı

M
Mali sosyal destek
Mali konularda tavsiye
Mülteciler ve ailesiyle bir araya gelecekler için sağlık ve bakım hizmetleri
Müzik ve Kültür Okulu - Kayıt

N
Norveç Çocuk, Gençlik ve Aile İşleri Müdürlüğü
Norveççe eğitim ve yabancılar için sosyal çalışmalar
Notlar - itiraz hakkı

O
Ombudsmana İletilecek İtirazlar
Okuldaki kullanıcı katılımı
Okullarda danışmanlık
Okul Çocukları için Günlük Bakım Tesisleri (SFO)
Okula başlangıç
Okul Ortamı
Okul hizmet bölgesi
Okul Sağlık Hizmetleri
Okul ulaşımı

R
Resmi belgelere erişim hakları

S
Sağlık kliniği

T
Teknik yardım araçları - ödünç verme
Tüberküloz (Verem) Muayeneleri

Y
Yardım
Yeni gelen mülteciler için tanıtım programı
Yardımcı
Yetişkinler için ilkokul eğitimi

Ç
Çocuk refah servisi desteği
Çocuk bakıcıları - onay
Çevresel sorunlar veya riskler (bildirilmesi)

Ö
Özel eğitim