Hasvik kommunevåpen

Oppstart av arbeid med oppheving av reguleringsplaner

Hasvik kommune varsler med dette oppstart av arbeid med oppheving av følgende reguleringsplaner: 
 
Reguleringsplan for Håen masseuttak (id 2002001) 
Reguleringsplan Grustak øst for veg i Risdalen (id 1984001) 
Reguleringsplan havneområde Breivikbotn havn (id 1986001) 
 
 
I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel har Hasvik kommune startet et arbeid med å oppheve eldre reguleringsplaner. Dette er planer som er utdaterte eller overlappet/erstattet av nye planer. Når planene er opphevet, vil det som hovedregel være kommuneplanens areadel som gjelder ved behandling av byggesaker, eller de reguleringsplanene som fortsatt gjelder. 
 
Kommunen vil oppheve de gamle reguleringsplanene etter prosessen som er beskrevet i plan- og bygningsloven § 12-14. 
 
Sende inn høringsuttalelse 
Du trenger ikke foreta deg noe dersom du er enig i at planene skal oppheves. Hvis du er uenig eller har merknader/synspunkter kan du sende inn en høringsuttalelse. 
 
Uttalelse må være levert kommunen innen 1. desember 2021 til: 
post@hasvik.kommune.no eller per post Postboks 43, 9593 Breivikbotn. 

Del dette: