logo Vefas IKS_135x18

Informasjon fra Vefas:

Innføring av betaling for bygg- og rivningsavfall fra privat husholdning

Fra 1. juli 2017 vil innlevering av bygg- og rivningsavfall fra privat husholdning bli belastet etter vekt/volum.

Kostbar etterbehandling gjør at Vefas ikke lengre vil sponse mottak av avfall som ikke hører inn under husholdningsavfall/grovavfall fra husholdning.

Flere årsaker

- For det første faller denne type avfall utenfor forurensningslovens defi nisjon av hva som er husholdningsavfall, dernest er er kostnadene med en forsvarlig håntering av bygg- og rivningsavfall så høye at de rettmessig bør følge eier av avfallet og ikke belastes fellesskapet, forteller direktør Jørgen Masvik i Vefas IKS.

Fra 1. juli vil du måtte betale 1,68 pr kg, når du leverer dette inn på Stengelsmoen avfallsanelgg - og kr 420,- pr m3 ute på våre gjenvinningsstasjoner. Gjør også oppmerksom på at annet grovavfall du bringer inn sammen med bygg- og rivningsavfall, vil bli belastet med samme avgift. Da regnes hele lasset som bygg- og rivningsavfall. Som grovavfall regnes f.eks inventar som sofa, stoler, senger, madrasser, klær, sykler osv.

Ulovlig å brenne - skadelig å puste inn

- Bygg- og rivningsavfall inneholder mange farlige avfallsstoffer som kan være skadelig både for deg, og miljøet. Et rivningsprosjekt kan raskt avdekke forekomster i ulike grad av bl.a asbest, ftalater, PCB og KFK/HKFK-gasser. Denne blandingen av farlige stoffer fi nner når du håndterer eldre vinduer, dører, garasjeporter, gulvebelegg/vinylfliser,
rørisolasjon.

I tillegg ble det ofte brukt asbestplater både til innvendige vegger, tak og utvendig kledning. Det er ingen spøk å gi seg i kast med slike prosjekt, og for egen sikkerhet bør en sørge for å sikre seg tilstrekkelig hvis en eksponeres for slike farlige stoffer. Ved brenning frigjøres det en coctail av giftige gasser som er direkte helsefarlig ved innhallering, og som er til stor skade for miljøet. Er du usikker på hvordan avfallet skal behandles, sjekk ut www.sortere.no.

Hva dekker renovasjonsavgiften?

- Gjennom renovasjonsavgiften blir bl.a avfallsdunken din tømt for ordinært husholdningsavfall 2 ganger pr mnd, du har i tillegg 4 dager gratislevering av grovavfall, gratislevering av farlig avfall inntil 1000 kg, levering av glass og metallemballasje, klær og tekstiler til Fretex container og gratis levering av elektrisk avfall. I tillegg en redusert pris på levering av grovavfall p.t 150,-/300,-.

Bruk av firmabil

- Fra 1. juli kan privatpersoner igjen benytte firmabil for å bringe sitt grovavfall, og samtidig betale satser som private, p.t 150,-/300,-. Firmabiler vil bli mottakskontrollert for å klassifisere om innholdet er fra husholdning eller næring, avslutter Jørgen Masvik.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut