Jordskiftemeddommere 01.01.2017 - 31.12.2020

Hjemmel: Jordskifteloven av 21. desember 1979 nr. 77

Valgt av kommunestyret 16.06.16 - sak 63/16:

Som jordskiftemeddommere velges:

  1. Eva I. Hustad
  2. Knut Nilssen

Statlig informasjon