Meddommere til tingretten 01.01.2017 - 31.12.2020

I alle straffesaker hvor tiltalte ikke har avgitt en uforbeholden tilståelse behandles saken i første instans av tingretten med 1 fagdommer og 2 meddommere.

Er saken særlig stor, kan det besluttes at retten skal settes med 2 fagdommere og 3 meddommere. Uttak av meddommer skjer ved loddtrekning.

Hjemmel: Domstolloven av 13.08.1915 - § 71.

 

Kommunestyret behandlet i møte 16.06.2016 sak 62/16. Følgende vedtak ble fattet enstemmig:

Som meddommere velges:

 1. Helene Arnesen
 2. Hanne Nilssen
 3. Mona Mauseth
 4. Mari Gamst
 5. Eva I. Hustad
 6. Hildegunn Andersen
 7. Susanne Hansen
 8. Linda Hansen
 9. Anne Olsen-Ryum
 10. Hege Sørensen
 11. Inga Kristine Sara
 12. Marlene Jakobsen
 13. Sissel Thomassen
 14. Annika Sjursen
 15. Carina Prytz-Wallmann
 16. Dan Vidar Johnsen
 17. Per Hansen
 18. Harald Isaksen
 19. Svein Erik Pettersen
 20. Henrik Forstrøm
 21. Snorre Sjursen
 22. Thomas Hansen
 23. Odd Ivar Gladsø.
 24. Dagfinn Johansen
 25. Kjell Gunnar Johansen
 26. Rune Thomassen
 27. Geir A. Iversen
 28. Terje Einan
 29. Kurt Nilssen
 30. ​Trond Pedersen

Statlig informasjon