Møte i Formannskapet 12.02.16:

Fergesituasjonen til/fra Hasvik kommune

Formannskapet  behandlet  i møte 12.02.2016 sak 8/16 fergesituasjonen til / fra Hasvik kommune. Følgende vedtak ble fattet enstemmig:

Fellesforslag:

Fergesituasjonen til/fra Hasvik kommune

Hasvik formannskap krever at Finnmark Fylkeskommune umiddelbart påtar seg det ansvaret de har for å sikre at Hasviksamfunnet får det fergetilbudet de har krav på i tråd med vedtatte ruteplaner og godkjent utstyr.

Den siste tiden har vært preget av kanselleringer, forsinkelser og endringer både i rutetilbudet og det utstyret som benyttes.

Hasviksamfunnet har vist forståelse for at det kan være innkjøringsproblemer når ei ny ferge settes i drift, men det kaos vi har opplevd de siste dager er helt uakseptabelt.  Det må derfor iverksettes både strakstiltak og mer langsiktige tiltak for å rette opp i dette.  Se vedlagt oversikt over kansellerte/innstilte avganger.

Det må med øyeblikkelig virkning igangsettes tiltak for å få avviklet fergekøene som har bygd seg opp både i Hasvik og Øksfjord.

Hasvik formannskap krever at både MF «Hasvik» og MF «Bergsfjord» settes inn i trafikk på fergesambandet Hasvik-Øksfjord til dette er på plass. Dette MÅ iverksettes i dag.

Ut fra den erfaringen vi så langt har med de nye fergene, er det all grunn til å anta at det blir kanselleringer og innstilte fergeavganger også den nærmeste framtid. Dette gir stor grunn til bekymring hos både politikere, innbyggere og ikke minst næringslivet i Hasvik kommune.

Vinterfisket starter i disse dager, og tung-trafikken med trailere til/fra Hasvik vil som en følge av dette øke betraktelig.

Hasvik Formannskap krever at BOREAL har et erstatningsfartøy disponibelt til å sette inn i fergesambandet Hasvik-Øksfjord dersom  MF«Hasvik»  og MF «Bergsfjord» må innstilles. Erstatningsfartøyet må ha min. samme kapasitet som MF «Hasvik». Det er totalt uakseptabelt at MF «Hasfjord» settes inn som erstatningsferge på strekningen Øksfjord-Hasvik.

Hasvik formannskap ber om et snarlig møte med BOREAL og Finnmark Fylkeskommune for en helhetlig gjennomgang av fergetilbudet til/fra Hasvik kommune, med utgangspunkt i de problemer og utfordringer som har oppstått i løpet av den tida MF «Hasvik» og MF «Bergsfjord» har vært i drift.

Hasvik kommune v/ordfører vil delta i fellesmøtet mellom Finnmark fylkeskommune og ordførerne i Finnmark i Lakselv. Problemstillingene kan selvsagt drøftes i dette møtet, men vi tror det er mer formålstjenlig for alle parter å avholde et særmøte om fergeproblematikken.

Hasvik Formannskap ser fram til en snarlig tilbakemelding.

Oversikt over kanselleringer etc januar 2016
Oversikt over kanselleringer etc februar 2016

Del dette:

Tips en venn Skriv ut